Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1156542 [url] => /a/10001/201908/b96943ffced8b2c1f04b2843d8cc8af0.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1565165690 [sort] => 0 [title] => 服務比選采購公告 [url] => http://www.juhua846237.cn/fzgd/p/106269.html [tags] => Array ( [0] => 比選 [1] => 2019 [2] => 采購 [3] => 文件 [4] => 福州市 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 78918 [2] => 54057 [3] => 13248 [4] => 18830 [5] => 1261 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1156542 [url] => /a/10001/201908/b96943ffced8b2c1f04b2843d8cc8af0.jpeg ) ) [id] => 106269 [tran_published] => 3小時前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 385 [virtual_pv] => 380 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 385 [source] => 福視悅動 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福視悅動 ) [2] => Array ( [0] => 比選 [1] => 2019 [2] => 采購 [3] => 文件 [4] => 福州市 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 服務比選采購公告

  服務比選采購公告

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1156542 [url] => /a/10001/201908/b96943ffced8b2c1f04b2843d8cc8af0.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1565165606 [sort] => 0 [title] => 福州市“悅讀之家”風采展演活動詢價采購結果公告 [url] => http://www.juhua846237.cn/fzgd/p/106266.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 采購 [2] => 2019 [3] => 逗逗 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 763 [1] => 3641 [2] => 13248 [3] => 54057 [4] => 53652 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1156542 [url] => /a/10001/201908/b96943ffced8b2c1f04b2843d8cc8af0.jpeg ) ) [id] => 106266 [tran_published] => 3小時前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 435 [virtual_pv] => 431 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 435 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州 [1] => 采購 [2] => 2019 [3] => 逗逗 ) [4] => Array ( [0] => 福視悅動 ) ) [source] => 福視悅動 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1154469 [url] => /a/10001/201908/e0773f016c6998c58ad06d445590e05b.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1565077249 [sort] => 0 [title] => “我和我的祖國”快閃活動宣傳片拍攝制作相關服務采購項目競争性磋商公告 [url] => http://www.juhua846237.cn/fzgd/p/106023.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 地點 [2] => 福州市 [3] => 廣電 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 763 [1] => 3641 [2] => 9553 [3] => 1261 [4] => 18684 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1154469 [url] => /a/10001/201908/e0773f016c6998c58ad06d445590e05b.jpeg ) ) [id] => 106023 [tran_published] => 08-06 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 487 [virtual_pv] => 459 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 487 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州 [1] => 地點 [2] => 福州市 [3] => 廣電 ) [4] => Array ( [0] => 福視悅動 ) ) [source] => 福視悅動 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1153347 [url] => /a/10001/201908/eb6f414c9425d67aeb19ede299d6d1ee.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1564995494 [sort] => 0 [title] => 福清市行政服務中心宣傳服務采購項目詢價公告 [url] => http://www.juhua846237.cn/fzgd/p/105807.html [tags] => Array ( [0] => 報價 [1] => 詢價 [2] => 福州 [3] => 文件 [4] => 法務部 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2772 [1] => 3641 [2] => 13 [3] => 763 [4] => 18830 [5] => 67860 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1153347 [url] => /a/10001/201908/eb6f414c9425d67aeb19ede299d6d1ee.jpeg ) ) [id] => 105807 [tran_published] => 08-05 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 517 [virtual_pv] => 448 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 9 [digg] => 0 [all_pv] => 517 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 報價 [1] => 詢價 [2] => 福州 [3] => 文件 [4] => 法務部 ) [4] => Array ( [0] => 福視悅動 ) ) [source] => 福視悅動 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1153347 [url] => /a/10001/201908/eb6f414c9425d67aeb19ede299d6d1ee.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1564994349 [sort] => 0 [title] => 2019“幸福榕城”微電影創作大賽 執行服務競争性磋商中選公告 [url] => http://www.juhua846237.cn/fzgd/p/105801.html [tags] => Array ( [0] => 2019 [1] => 福州 [2] => 采購 [3] => 有限公司 [4] => 電廣傳媒 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 54057 [2] => 763 [3] => 13248 [4] => 16944 [5] => 52583 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1153347 [url] => /a/10001/201908/eb6f414c9425d67aeb19ede299d6d1ee.jpeg ) ) [id] => 105801 [tran_published] => 08-05 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 476 [virtual_pv] => 463 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 476 [source] => 福視悅動 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福視悅動 ) [2] => Array ( [0] => 2019 [1] => 福州 [2] => 采購 [3] => 有限公司 [4] => 電廣傳媒 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1143867 [url] => /a/10001/201907/77c8a765baf85e647a602c093efbfdb7.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1564485069 [sort] => 0 [title] => 福州市“悅讀•家@萬家”風采展演系列活動視頻制作和風采展演晚會執行及舞美、氛圍布置等相關服務詢價采購公告 [url] => http://www.juhua846237.cn/fzgd/p/104397.html [tags] => Array ( [0] => 采購 [1] => 報價 [2] => 2019 [3] => 00 [4] => 文件 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 13248 [2] => 2772 [3] => 54057 [4] => 4476 [5] => 18830 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1143867 [url] => /a/10001/201907/77c8a765baf85e647a602c093efbfdb7.jpeg ) ) [id] => 104397 [tran_published] => 07-30 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 497 [virtual_pv] => 458 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 497 [source] => 福視悅動 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福視悅動 ) [2] => Array ( [0] => 采購 [1] => 報價 [2] => 2019 [3] => 00 [4] => 文件 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1142946 [url] => /a/10001/201907/b26275c272ccfb5cc486c5128b9d7651.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1564455388 [sort] => 0 [title] => 2019防汛防台自救宣傳短片、國土局宣傳片拍攝制作服務采購中選公告 [url] => http://www.juhua846237.cn/fzgd/p/104277.html [tags] => Array ( [0] => 2019 [1] => 福州 [2] => 采購 [3] => 中選 [4] => 廣電 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 54057 [2] => 763 [3] => 13248 [4] => 12 [5] => 18684 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1142946 [url] => /a/10001/201907/b26275c272ccfb5cc486c5128b9d7651.jpeg ) ) [id] => 104277 [tran_published] => 07-30 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 508 [virtual_pv] => 479 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 508 [source] => 福視悅動 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福視悅動 ) [2] => Array ( [0] => 2019 [1] => 福州 [2] => 采購 [3] => 中選 [4] => 廣電 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1126377 [url] => /a/10001/201907/dc9c2b5563eaf2ba0bcb0a42e0e4a4a9.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563531797 [sort] => 0 [title] => 電視中心大樓A區房屋屋面防水維修服務項目詢價結果公示 [url] => http://www.juhua846237.cn/fzgd/p/101973.html [tags] => Array ( [0] => 2019 [1] => 詢價 [2] => 20 [3] => 福州 [4] => 中選 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 54057 [2] => 13 [3] => 14292 [4] => 763 [5] => 12 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1126377 [url] => /a/10001/201907/dc9c2b5563eaf2ba0bcb0a42e0e4a4a9.jpeg ) ) [id] => 101973 [tran_published] => 07-19 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 477 [virtual_pv] => 457 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 5 [digg] => 0 [all_pv] => 477 [source] => 福視悅動 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福視悅動 ) [2] => Array ( [0] => 2019 [1] => 詢價 [2] => 20 [3] => 福州 [4] => 中選 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1126377 [url] => /a/10001/201907/dc9c2b5563eaf2ba0bcb0a42e0e4a4a9.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563531741 [sort] => 0 [title] => 空調采購及安裝服務項目詢價結果公示 [url] => http://www.juhua846237.cn/fzgd/p/101970.html [tags] => Array ( [0] => 2019 [1] => 詢價 [2] => 20 [3] => 福州 [4] => 中選 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 54057 [2] => 13 [3] => 14292 [4] => 763 [5] => 12 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1126377 [url] => /a/10001/201907/dc9c2b5563eaf2ba0bcb0a42e0e4a4a9.jpeg ) ) [id] => 101970 [tran_published] => 07-19 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 446 [virtual_pv] => 429 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 446 [source] => 福視悅動 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福視悅動 ) [2] => Array ( [0] => 2019 [1] => 詢價 [2] => 20 [3] => 福州 [4] => 中選 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1122948 [url] => /a/10001/201907/ffeeeb37d78212de19a1842b71b9e8cc.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563338196 [sort] => 0 [title] => “最美夕陽紅 舞動幸福城”廣場舞大賽相關服務詢價采購結果公告 [url] => http://www.juhua846237.cn/fzgd/p/101457.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 采購 [2] => 2019 [3] => 文化傳媒 [4] => 有限公司 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 763 [1] => 3641 [2] => 13248 [3] => 54057 [4] => 61614 [5] => 16944 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1122948 [url] => /a/10001/201907/ffeeeb37d78212de19a1842b71b9e8cc.jpeg ) ) [id] => 101457 [tran_published] => 07-17 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 494 [virtual_pv] => 470 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 494 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州 [1] => 采購 [2] => 2019 [3] => 文化傳媒 [4] => 有限公司 ) [4] => Array ( [0] => 福視悅動 ) ) [source] => 福視悅動 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1122021 [url] => /a/10001/201907/e8b973592447f722062180d31f04c028.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563268416 [sort] => 0 [title] => “幸福榕城”微電影創作大賽相關服務采購項目競争性磋商公告 [url] => http://www.juhua846237.cn/fzgd/p/101298.html [tags] => Array ( [0] => 00 [1] => 福州 [2] => 2019 [3] => 地點 [4] => 福州市 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 4476 [2] => 763 [3] => 54057 [4] => 9553 [5] => 1261 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1122021 [url] => /a/10001/201907/e8b973592447f722062180d31f04c028.jpeg ) ) [id] => 101298 [tran_published] => 07-16 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 558 [virtual_pv] => 469 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 558 [source] => 福視悅動 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福視悅動 ) [2] => Array ( [0] => 00 [1] => 福州 [2] => 2019 [3] => 地點 [4] => 福州市 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1121880 [url] => /a/10001/201907/472d2f116d2083b2ebae34a34326a8ab.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563264505 [sort] => 0 [title] => 滅火器換藥及維修服務項目詢價結果公示 [url] => http://www.juhua846237.cn/fzgd/p/101292.html [tags] => Array ( [0] => 2019 [1] => 福州 [2] => 詢價 [3] => 16 [4] => 中選 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 54057 [2] => 763 [3] => 13 [4] => 50380 [5] => 12 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1121880 [url] => /a/10001/201907/472d2f116d2083b2ebae34a34326a8ab.jpeg ) ) [id] => 101292 [tran_published] => 07-16 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 402 [virtual_pv] => 384 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 402 [source] => 福視悅動 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福視悅動 ) [2] => Array ( [0] => 2019 [1] => 福州 [2] => 詢價 [3] => 16 [4] => 中選 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1118013 [url] => /a/10001/201907/7d325a31f09b4a78490cdbab6b0e8b85.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563165069 [sort] => 0 [title] => 經濟鑒證審計服務采購項目比選結果公示 [url] => http://www.juhua846237.cn/fzgd/p/100977.html [tags] => Array ( [0] => 2019 [1] => 福州 [2] => 采購 [3] => 15 [4] => 中選 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 54057 [2] => 763 [3] => 13248 [4] => 50561 [5] => 12 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1118013 [url] => /a/10001/201907/7d325a31f09b4a78490cdbab6b0e8b85.jpeg ) ) [id] => 100977 [tran_published] => 07-15 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 460 [virtual_pv] => 446 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 460 [source] => 福視悅動 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福視悅動 ) [2] => Array ( [0] => 2019 [1] => 福州 [2] => 采購 [3] => 15 [4] => 中選 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1118013 [url] => /a/10001/201907/7d325a31f09b4a78490cdbab6b0e8b85.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563164995 [sort] => 0 [title] => 專用服務器采購項目詢價結果公示 [url] => http://www.juhua846237.cn/fzgd/p/100971.html [tags] => Array ( [0] => 2019 [1] => 詢價 [2] => 15 [3] => 福州 [4] => 中選 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 54057 [2] => 13 [3] => 50561 [4] => 763 [5] => 12 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1118013 [url] => /a/10001/201907/7d325a31f09b4a78490cdbab6b0e8b85.jpeg ) ) [id] => 100971 [tran_published] => 07-15 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 484 [virtual_pv] => 465 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 484 [source] => 福視悅動 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福視悅動 ) [2] => Array ( [0] => 2019 [1] => 詢價 [2] => 15 [3] => 福州 [4] => 中選 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1117779 [url] => /a/10001/201907/8561cb3fcf9c78158b554e55cdfaaed1.jpeg ) [description] => 宣傳片拍攝制作服務比選采購公告 [recommend] => 0 [published] => 1563153463 [sort] => 0 [title] => 宣傳片拍攝制作服務比選采購公告 [url] => http://www.juhua846237.cn/fzgd/p/100896.html [tags] => Array ( [0] => 比選 [1] => 采購 [2] => 文件 [3] => 2019 [4] => 福州市 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 78918 [2] => 13248 [3] => 18830 [4] => 54057 [5] => 1261 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1117779 [url] => /a/10001/201907/8561cb3fcf9c78158b554e55cdfaaed1.jpeg ) ) [id] => 100896 [tran_published] => 07-15 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 508 [virtual_pv] => 433 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 508 [source] => 福視悅動 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福視悅動 ) [2] => Array ( [0] => 比選 [1] => 采購 [2] => 文件 [3] => 2019 [4] => 福州市 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 宣傳片拍攝制作服務比選采購公告

  宣傳片拍攝制作服務比選采購公告

http://m.juhua846237.cn|http://wap.juhua846237.cn|http://www.juhua846237.cn||http://juhua846237.cn