Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1157289 [url] => /a/10001/201908/04b69d82e6f4cbbac04b972f6caa6cc2.jpeg ) [description] => "旗山論談"分論談精彩紛呈 [recommend] => 0 [published] => 1565177127 [sort] => 0 [title] => 人工智能、氫能源、生物醫藥……一起碰撞智慧火花 [url] => http://www.juhua846237.cn/fzxw/p/106395.html [tags] => Array ( [0] => 論談 [1] => 福州 [2] => 生物醫藥 [3] => 旗山論談 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 52623 [2] => 763 [3] => 118992 [4] => 119511 ) [appid] => 1 [catids] => ,207, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1157289 [url] => /a/10001/201908/04b69d82e6f4cbbac04b972f6caa6cc2.jpeg ) ) [id] => 106395 [tran_published] => 11分鐘前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 402 [virtual_pv] => 397 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [all_pv] => 402 [source] => 福州新聞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新聞 ) [2] => Array ( [0] => 論談 [1] => 福州 [2] => 生物醫藥 [3] => 旗山論談 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 人工智能、氫能源、生物醫藥……一起碰撞智慧火花

  "旗山論談"分論談精彩紛呈

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1153287 [url] => /a/10001/201908/1d1ffd5cf442ee8f5f3c0e1c0c5b3470.jpeg ) [description] => 福州闊步向海邁進 [recommend] => 0 [published] => 1565074096 [sort] => 0 [title] => 60秒帶您感受濱海新城發展脈動 [url] => http://www.juhua846237.cn/fzxw/p/105999.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 新城 [2] => 濱海 [3] => 責編 [4] => 之城 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 763 [1] => 2669 [2] => 1089 [3] => 1090 [4] => 50039 [5] => 9644 ) [appid] => 1 [catids] => ,207,1113,1101, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1153287 [url] => /a/10001/201908/1d1ffd5cf442ee8f5f3c0e1c0c5b3470.jpeg ) ) [id] => 105999 [tran_published] => 08-06 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 1108 [virtual_pv] => 405 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 78 [digg] => 0 [all_pv] => 1108 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州 [1] => 新城 [2] => 濱海 [3] => 責編 [4] => 之城 ) [4] => Array ( [0] => 福州新聞 ) ) [source] => 福州新聞 [author] => Array ( ) ) 1
 • 60秒帶您感受濱海新城發展脈動

  福州闊步向海邁進

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1149960 [url] => /a/10001/201908/2defb5f9c861ffd6698ea330f38f534e.png ) [description] => 市十五屆人大代表履職故事 [recommend] => 0 [published] => 1564744602 [sort] => 0 [title] => 市人大代表鄭輝:用智慧教育助力教育公平化 [url] => http://www.juhua846237.cn/fzxw/p/105258.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,207, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1149960 [url] => /a/10001/201908/2defb5f9c861ffd6698ea330f38f534e.png ) ) [id] => 105258 [tran_published] => 08-02 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 448 [virtual_pv] => 409 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [all_pv] => 448 [source] => 福州新聞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新聞 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 市人大代表鄭輝:用智慧教育助力教育公平化

  市十五屆人大代表履職故事

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1149129 [url] => /a/10001/201908/149f9e28c501e4ee12c4d1ce35642a4f.png ) [description] => 分區修護 打造美麗江心景觀 [recommend] => 0 [published] => 1564742584 [sort] => 0 [title] => 馬航洲濕地保護修複預計國慶前完工 [url] => http://www.juhua846237.cn/fzxw/p/105231.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,207, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1149129 [url] => /a/10001/201908/149f9e28c501e4ee12c4d1ce35642a4f.png ) ) [id] => 105231 [tran_published] => 08-02 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 489 [virtual_pv] => 459 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [all_pv] => 489 [source] => 福州新聞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新聞 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 馬航洲濕地保護修複預計國慶前完工

  分區修護 打造美麗江心景觀

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1148202 [url] => /a/10001/201908/98080c947559d27cb86857bc06755bda.png ) [description] => 守住綠色 守好文化 [recommend] => 0 [published] => 1564659548 [sort] => 0 [title] => 福清南宵村:農文旅融合 助力鄉村振興 [url] => http://www.juhua846237.cn/fzxw/p/105051.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,207, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1148202 [url] => /a/10001/201908/98080c947559d27cb86857bc06755bda.png ) ) [id] => 105051 [tran_published] => 08-01 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 565 [virtual_pv] => 444 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 7 [digg] => 0 [all_pv] => 565 [source] => 福州新聞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新聞 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 福清南宵村:農文旅融合 助力鄉村振興

  守住綠色 守好文化

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1147917 [url] => /a/10001/201908/c23dbe85e5ac2c842607e32cf3e7ea08.png ) [description] => 奧體頤養中心配套完善 [recommend] => 0 [published] => 1564657363 [sort] => 0 [title] => 福州又将新增一養老基地,下月封頂! [url] => http://www.juhua846237.cn/fzxw/p/104997.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,207, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1147917 [url] => /a/10001/201908/c23dbe85e5ac2c842607e32cf3e7ea08.png ) ) [id] => 104997 [tran_published] => 08-01 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 511 [virtual_pv] => 429 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [all_pv] => 511 [source] => 福州新聞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新聞 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 福州又将新增一養老基地,下月封頂!

  奧體頤養中心配套完善

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1145553 [url] => /a/10001/201907/34cca5778b8d688bd5d79114c3edd635.png ) [description] => 參賽隊伍53支 互聯網行業占半壁江山 [recommend] => 0 [published] => 1564571157 [sort] => 0 [title] => 福州市創新創業大賽火熱進行! [url] => http://www.juhua846237.cn/fzxw/p/104637.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,207, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1145553 [url] => /a/10001/201907/34cca5778b8d688bd5d79114c3edd635.png ) ) [id] => 104637 [tran_published] => 07-31 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 578 [virtual_pv] => 461 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 12 [digg] => 0 [all_pv] => 578 [source] => 福州新聞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新聞 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 福州市創新創業大賽火熱進行!

  參賽隊伍53支 互聯網行業占半壁江山

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1139361 [url] => /a/10001/201907/806375157c99488d4d466e0e9a17da44.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1564222851 [sort] => 0 [title] => 福州百尾精品金魚“遊”進故宮! [url] => http://www.juhua846237.cn/fzxw/p/103686.html [tags] => Array ( [0] => 金魚 [1] => 福州 [2] => 30 [3] => 故宮 [4] => 參展 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 38775 [2] => 763 [3] => 49860 [4] => 9946 [5] => 9741 ) [appid] => 1 [catids] => ,207, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1139361 [url] => /a/10001/201907/806375157c99488d4d466e0e9a17da44.jpeg ) ) [id] => 103686 [tran_published] => 07-27 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 793 [virtual_pv] => 452 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 17 [digg] => 0 [all_pv] => 793 [source] => 福州新聞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新聞 ) [2] => Array ( [0] => 金魚 [1] => 福州 [2] => 30 [3] => 故宮 [4] => 參展 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1137870 [url] => /a/10001/201907/a705f47d157126a4eb1392631ba6d911.jpeg ) [description] => 福州市建設工程電子保函服務平台正式上線 [recommend] => 0 [published] => 1564137295 [sort] => 0 [title] => 福州開出全省首張銀行電子保函! [url] => http://www.juhua846237.cn/fzxw/p/103536.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,206, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1137870 [url] => /a/10001/201907/a705f47d157126a4eb1392631ba6d911.jpeg ) ) [id] => 103536 [tran_published] => 07-26 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 545 [virtual_pv] => 452 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 10 [digg] => 0 [all_pv] => 545 [source] => 福州新聞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新聞 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 福州開出全省首張銀行電子保函!

  福州市建設工程電子保函服務平台正式上線

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1135725 [url] => /a/10001/201907/12f5a5be514d7b783657692258925f72.jpeg ) [description] => 福州舉行退役軍人及現役軍人軍屬專場招聘會 [recommend] => 0 [published] => 1564050634 [sort] => 0 [title] => @退役軍人及現役軍人軍屬,這有一場您的專屬福利! [url] => http://www.juhua846237.cn/fzxw/p/103272.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,207, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1135725 [url] => /a/10001/201907/12f5a5be514d7b783657692258925f72.jpeg ) ) [id] => 103272 [tran_published] => 07-25 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 614 [virtual_pv] => 384 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 17 [digg] => 0 [all_pv] => 614 [source] => 福州新聞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新聞 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • @退役軍人及現役軍人軍屬,這有一場您的專屬福利!

  福州舉行退役軍人及現役軍人軍屬專場招聘會

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1135026 [url] => /a/10001/201907/8a8facccc2d7d7982a5a26062b894c8c.jpeg ) [description] => 文明使者倡導文明出行 [recommend] => 0 [published] => 1564024018 [sort] => 0 [title] => 暖心公益宣傳片,讓愛傳遞! [url] => http://www.juhua846237.cn/fzxw/p/103140.html [tags] => Array ( [0] => 化身 [1] => 關懷 [2] => 勸阻 [3] => 欄目 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 83088 [2] => 23369 [3] => 3190 [4] => 31405 ) [appid] => 1 [catids] => ,207, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1135026 [url] => /a/10001/201907/8a8facccc2d7d7982a5a26062b894c8c.jpeg ) ) [id] => 103140 [tran_published] => 07-25 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 1375 [virtual_pv] => 482 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 52 [digg] => 0 [all_pv] => 1375 [source] => 福州新聞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新聞 ) [2] => Array ( [0] => 化身 [1] => 關懷 [2] => 勸阻 [3] => 欄目 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 暖心公益宣傳片,讓愛傳遞!

  文明使者倡導文明出行

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1134396 [url] => /a/10001/201907/984eac486a54a467eec209a2cd925428.jpeg ) [description] => 同走新聞路 慶祝新中國成立70周年 [recommend] => 0 [published] => 1563966105 [sort] => 0 [title] => 傳承林公精神 見證古厝新生 [url] => http://www.juhua846237.cn/fzxw/p/103038.html [tags] => Array ( [0] => 林則徐 [1] => 紀念館 [2] => 福州 [3] => 保護 [4] => 古厝 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1592 [1] => 2669 [2] => 23791 [3] => 763 [4] => 12493 [5] => 25461 ) [appid] => 1 [catids] => ,207, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1134396 [url] => /a/10001/201907/984eac486a54a467eec209a2cd925428.jpeg ) ) [id] => 103038 [tran_published] => 07-24 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 886 [virtual_pv] => 409 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 34 [digg] => 0 [all_pv] => 886 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 林則徐 [1] => 紀念館 [2] => 福州 [3] => 保護 [4] => 古厝 ) [4] => Array ( [0] => 福州新聞 ) ) [source] => 福州新聞 [author] => Array ( ) ) 1
 • 傳承林公精神 見證古厝新生

  同走新聞路 慶祝新中國成立70周年

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1132608 [url] => /a/10001/201907/5af428770f52c27af3cc86f203fc3ada.gif ) [description] => 預計年底完成修複對外開放 [recommend] => 0 [published] => 1563877862 [sort] => 0 [title] => “民間故宮”宏琳厝涅槃重生 [url] => http://www.juhua846237.cn/fzxw/p/102801.html [tags] => Array ( [0] => 宏琳 [1] => 古民居 [2] => 閩清縣 [3] => 修複 [4] => 廳堂 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 41848 [2] => 32141 [3] => 843 [4] => 2633 [5] => 43518 ) [appid] => 1 [catids] => ,207, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1132608 [url] => /a/10001/201907/5af428770f52c27af3cc86f203fc3ada.gif ) ) [id] => 102801 [tran_published] => 07-23 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 909 [virtual_pv] => 368 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 37 [digg] => 0 [all_pv] => 909 [source] => 福州新聞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新聞 ) [2] => Array ( [0] => 宏琳 [1] => 古民居 [2] => 閩清縣 [3] => 修複 [4] => 廳堂 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • “民間故宮”宏琳厝涅槃重生

  預計年底完成修複對外開放

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1129554 [url] => /a/10001/201907/5a585b4ff0b8764b6b26f0dbb1f9b844.gif ) [description] => 新發現11棟明清建築 [recommend] => 0 [published] => 1563701890 [sort] => 0 [title] => 長樂和平街特色曆史文化街區修複中現驚喜! [url] => http://www.juhua846237.cn/fzxw/p/102318.html [tags] => Array ( [0] => 和平街 [1] => 街區 [2] => 長樂 [3] => 古建築 [4] => 特色 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 2 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 59976 [2] => 851 [3] => 2281 [4] => 22364 [5] => 2395 ) [appid] => 1 [catids] => ,207, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1129554 [url] => /a/10001/201907/5a585b4ff0b8764b6b26f0dbb1f9b844.gif ) ) [id] => 102318 [tran_published] => 07-21 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 670 [virtual_pv] => 427 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 17 [digg] => 0 [all_pv] => 670 [source] => 福州新聞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新聞 ) [2] => Array ( [0] => 和平街 [1] => 街區 [2] => 長樂 [3] => 古建築 [4] => 特色 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 長樂和平街特色曆史文化街區修複中現驚喜!

  新發現11棟明清建築

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1128111 [url] => /a/10001/201907/4b72eb715bb17d55b0dbb2916782fbec.jpeg ) [description] => 以綠色發展厚植新優勢、以體制機制改革激發新活力、以創新驅動培育新動能 [recommend] => 0 [published] => 1563621762 [sort] => 0 [title] => 福州加快推進生态高顔值 發展高質量 [url] => http://www.juhua846237.cn/fzxw/p/102186.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 數字 [2] => 生态 [3] => 發展 [4] => 公園 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 763 [1] => 2669 [2] => 985 [3] => 852 [4] => 1109 [5] => 48 ) [appid] => 1 [catids] => ,207, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1128111 [url] => /a/10001/201907/4b72eb715bb17d55b0dbb2916782fbec.jpeg ) ) [id] => 102186 [tran_published] => 07-20 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 537 [virtual_pv] => 441 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 4 [digg] => 0 [all_pv] => 537 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州 [1] => 數字 [2] => 生态 [3] => 發展 [4] => 公園 ) [4] => Array ( [0] => 福州新聞 ) ) [source] => 福州新聞 [author] => Array ( ) ) 1
 • 福州加快推進生态高顔值 發展高質量

  以綠色發展厚植新優勢、以體制機制改革激發新活力、以創新驅動培育新動能

http://m.juhua846237.cn|http://wap.juhua846237.cn|http://www.juhua846237.cn||http://juhua846237.cn