Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1157211 [url] => /a/10001/201908/08797c5ff0a4775ea81eadf7fb77c7ea.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1565175758 [sort] => 0 [title] => “旗山論談”分論談精彩紛呈 [url] => http://www.juhua846237.cn/fzxw-spdb/p/106383.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,41,47, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1157211 [url] => /a/10001/201908/08797c5ff0a4775ea81eadf7fb77c7ea.JPG ) ) [id] => 106383 [tran_published] => 32分鐘前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 427 [virtual_pv] => 424 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 427 [source] => 福州新聞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新聞 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1157217 [url] => /a/10001/201908/0dca1c9516fc1866050f782e13277878.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1565175713 [sort] => 0 [title] => 我市部署第9号台風“利奇馬”防禦工作 [url] => http://www.juhua846237.cn/fzxw-spdb/p/106380.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,8, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1157217 [url] => /a/10001/201908/0dca1c9516fc1866050f782e13277878.JPG ) ) [id] => 106380 [tran_published] => 33分鐘前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 393 [virtual_pv] => 390 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 393 [source] => 福州新聞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新聞 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1157220 [url] => /a/10001/201908/6beaf39f4fdfc63d172c0d32131476b2.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1565175648 [sort] => 0 [title] => 晉安區城市管理局:加強巡查力度 整改審批手續不齊全問題 [url] => http://www.juhua846237.cn/fzxw-spdb/p/106377.html [tags] => Array ( [0] => 晉安區 [1] => 轉辦 [2] => 接到 [3] => 督察組 [4] => 渣土 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 903 [1] => 2669 [2] => 117861 [3] => 82395 [4] => 2539 [5] => 9611 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,1008,1014, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1157220 [url] => /a/10001/201908/6beaf39f4fdfc63d172c0d32131476b2.JPG ) ) [id] => 106377 [tran_published] => 34分鐘前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 419 [virtual_pv] => 417 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 419 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 晉安區 [1] => 轉辦 [2] => 接到 [3] => 督察組 [4] => 渣土 ) [4] => Array ( [0] => 福州新聞 ) ) [source] => 福州新聞 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1157214 [url] => /a/10001/201908/7bd4b31c5c67d72f3653d7af4c5c95b4.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1565175599 [sort] => 0 [title] => 中央第二生态環境保護督察組向福州轉辦第二十一批群衆信訪舉報件23件 [url] => http://www.juhua846237.cn/fzxw-spdb/p/106374.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,1008,1014, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1157214 [url] => /a/10001/201908/7bd4b31c5c67d72f3653d7af4c5c95b4.JPG ) ) [id] => 106374 [tran_published] => 35分鐘前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 482 [virtual_pv] => 480 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 482 [source] => 福州新聞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新聞 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1157244 [url] => /a/10001/201908/d170bd48fd2b46d36bdf0bb129e15ec5.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1565175533 [sort] => 0 [title] => 市委理論學習中心組舉行專題學習會 [url] => http://www.juhua846237.cn/fzxw-spdb/p/106371.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,8,11, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1157244 [url] => /a/10001/201908/d170bd48fd2b46d36bdf0bb129e15ec5.JPG ) ) [id] => 106371 [tran_published] => 36分鐘前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 413 [virtual_pv] => 411 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 413 [source] => 福州新聞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新聞 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1157238 [url] => /a/10001/201908/cfb3cb7e39effa4955cfd0908700f1a0.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1565174964 [sort] => 0 [title] => 聚焦第七屆海峽青年節 [url] => http://www.juhua846237.cn/fzxw-spdb/p/106359.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,8,11, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1157238 [url] => /a/10001/201908/cfb3cb7e39effa4955cfd0908700f1a0.JPG ) ) [id] => 106359 [tran_published] => 46分鐘前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 428 [virtual_pv] => 422 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 428 [source] => 福州新聞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新聞 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1157229 [url] => /a/10001/201908/0e8120c8f72633b898b77c63fab942e5.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1565174880 [sort] => 0 [title] => 我市提前謀劃“五項行動”融入“不忘初心 牢記使命”主題教育 [url] => http://www.juhua846237.cn/fzxw-spdb/p/106356.html [tags] => Array ( [0] => 主題 [1] => 教育 [2] => 初心 [3] => 充分運用 [4] => 成功經驗 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 9070 [2] => 1101 [3] => 13506 [4] => 119505 [5] => 119508 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1157229 [url] => /a/10001/201908/0e8120c8f72633b898b77c63fab942e5.JPG ) ) [id] => 106356 [tran_published] => 47分鐘前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 404 [virtual_pv] => 403 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 404 [source] => 福州新聞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新聞 ) [2] => Array ( [0] => 主題 [1] => 教育 [2] => 初心 [3] => 充分運用 [4] => 成功經驗 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1157232 [url] => /a/10001/201908/9b0a1630e2044caf8c9ad71354533bc0.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1565171715 [sort] => 0 [title] => 【2019.8.7】《福州新聞》 [url] => http://www.juhua846237.cn/fzxw-spdb/p/106344.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1157232 [url] => /a/10001/201908/9b0a1630e2044caf8c9ad71354533bc0.JPG ) ) [id] => 106344 [tran_published] => 1小時前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 405 [virtual_pv] => 402 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 405 [source] => 福州新聞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新聞 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1155087 [url] => /a/10001/201908/231e8f994ff2248a5359abc0755b8a4a.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1565087148 [sort] => 0 [title] => 聚焦第七屆海峽青年節 第三屆“海青”杯兩岸青少年棒球邀請賽在榕開幕 [url] => http://www.juhua846237.cn/fzxw-spdb/p/106110.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1155087 [url] => /a/10001/201908/231e8f994ff2248a5359abc0755b8a4a.JPG ) ) [id] => 106110 [tran_published] => 08-06 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 814 [virtual_pv] => 417 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 18 [digg] => 0 [all_pv] => 814 [source] => 福州新聞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新聞 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1155084 [url] => /a/10001/201908/50e3686525ebaa13f0712a17beb0162f.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1565086974 [sort] => 0 [title] => 《海外福州人》今起在央視中文國際頻道播出 首播時間為每日13:00 [url] => http://www.juhua846237.cn/fzxw-spdb/p/106107.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 責編 [2] => 首播 [3] => 00 [4] => 13 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 763 [1] => 2669 [2] => 50039 [3] => 116919 [4] => 4476 [5] => 50103 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1155084 [url] => /a/10001/201908/50e3686525ebaa13f0712a17beb0162f.JPG ) ) [id] => 106107 [tran_published] => 08-06 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 438 [virtual_pv] => 419 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 438 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州 [1] => 責編 [2] => 首播 [3] => 00 [4] => 13 ) [4] => Array ( [0] => 福州新聞 ) ) [source] => 福州新聞 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1155093 [url] => /a/10001/201908/1d74858795951e56ef4f41ac26611c2a.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1565086879 [sort] => 0 [title] => 省市多部門聯合舉辦海西法律大講堂 聚焦構建和諧勞動關系 [url] => http://www.juhua846237.cn/fzxw-spdb/p/106104.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1155093 [url] => /a/10001/201908/1d74858795951e56ef4f41ac26611c2a.JPG ) ) [id] => 106104 [tran_published] => 08-06 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 518 [virtual_pv] => 433 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [all_pv] => 518 [source] => 福州新聞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新聞 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1155090 [url] => /a/10001/201908/62c6e491bf173e845b9e6f751fa8ec0d.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1565086794 [sort] => 0 [title] => 聚焦第七屆海峽青年節 首屆中華文化與兩岸文創産業融合發展論壇啟動 [url] => http://www.juhua846237.cn/fzxw-spdb/p/106101.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1155090 [url] => /a/10001/201908/62c6e491bf173e845b9e6f751fa8ec0d.JPG ) ) [id] => 106101 [tran_published] => 08-06 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 519 [virtual_pv] => 374 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 7 [digg] => 0 [all_pv] => 519 [source] => 福州新聞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新聞 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1155096 [url] => /a/10001/201908/934fc23942897cef1d786c2e872c38dc.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1565086650 [sort] => 0 [title] => 中海創集團南方總部基地項目9月完工 [url] => http://www.juhua846237.cn/fzxw-spdb/p/106098.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1155096 [url] => /a/10001/201908/934fc23942897cef1d786c2e872c38dc.JPG ) ) [id] => 106098 [tran_published] => 08-06 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 474 [virtual_pv] => 456 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 474 [source] => 福州新聞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新聞 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1155099 [url] => /a/10001/201908/66aee95d342d536a8d4a15ed007d4624.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1565086542 [sort] => 0 [title] => 第十八期“左海大講堂”暨“旗山論談”今天開幕 集聚高層次人才 培育壯大高新技術産業 [url] => http://www.juhua846237.cn/fzxw-spdb/p/106095.html [tags] => Array ( [0] => 人才 [1] => 論談 [2] => 福州 [3] => 市委黨校 [4] => 旗山 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 53 [1] => 2669 [2] => 52623 [3] => 763 [4] => 2988 [5] => 30897 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,41,25,47, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1155099 [url] => /a/10001/201908/66aee95d342d536a8d4a15ed007d4624.JPG ) ) [id] => 106095 [tran_published] => 08-06 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 396 [virtual_pv] => 370 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 396 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 人才 [1] => 論談 [2] => 福州 [3] => 市委黨校 [4] => 旗山 ) [4] => Array ( [0] => 福州新聞 ) ) [source] => 福州新聞 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1155102 [url] => /a/10001/201908/d3b14562b42b3f2ceb0c1eb842df9f87.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1565086360 [sort] => 0 [title] => 連江污水處理廠:提标改造 加密監測 提升排污标準 [url] => http://www.juhua846237.cn/fzxw-spdb/p/106092.html [tags] => Array ( [0] => 提标 [1] => 該廠 [2] => 污水 [3] => 連江縣 [4] => 改造 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 38110 [2] => 119280 [3] => 2142 [4] => 1122 [5] => 905 ) [appid] => 1 [catids] => ,1008,1014,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1155102 [url] => /a/10001/201908/d3b14562b42b3f2ceb0c1eb842df9f87.JPG ) ) [id] => 106092 [tran_published] => 08-06 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 485 [virtual_pv] => 466 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [all_pv] => 485 [source] => 福州新聞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新聞 ) [2] => Array ( [0] => 提标 [1] => 該廠 [2] => 污水 [3] => 連江縣 [4] => 改造 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
http://m.juhua846237.cn|http://wap.juhua846237.cn|http://www.juhua846237.cn||http://juhua846237.cn