Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1155471 [url] => /a/10001/201908/6a7e3a19f49bbd35cc8a08cabd74be1e.jpeg ) [description] => 專題片《屏障》,向奮戰在一線的基層疾控工作者緻敬! [recommend] => 0 [published] => 1565143993 [sort] => 0 [title] => 沒有聽診器和手術刀,他們卻能構築起一道福州市民健康的屏障! [url] => http://www.juhua846237.cn/panjiang/p/106164.html [tags] => Array ( [0] => 疾控 [1] => 福州 [2] => 健康 [3] => 福州市 [4] => 專題片 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 31447 [1] => 39987 [2] => 763 [3] => 37504 [4] => 1261 [5] => 869 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1155471 [url] => /a/10001/201908/6a7e3a19f49bbd35cc8a08cabd74be1e.jpeg ) ) [id] => 106164 [tran_published] => 9小時前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 426 [virtual_pv] => 425 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 426 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 疾控 [1] => 福州 [2] => 健康 [3] => 福州市 [4] => 專題片 ) [4] => Array ( [0] => 攀講 ) ) [source] => 攀講 [author] => Array ( ) ) 1
 • 沒有聽診器和手術刀,他們卻能構築起一道福州市民健康的屏障!

  專題片《屏障》,向奮戰在一線的基層疾控工作者緻敬!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1155408 [url] => /a/10001/201908/b54d09367467cd1f022545d2c988adc5.jpeg ) [description] => 8月8日19:30,“悅讀·家@萬家”福州地區展演活動溫暖演繹 [recommend] => 0 [published] => 1565143663 [sort] => 0 [title] => 悅讀家·幸福城,讓悅讀的力量溫暖幸福的城市! [url] => http://www.juhua846237.cn/panjiang/p/106161.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 婦聯 [2] => 展演 [3] => TV [4] => 海博 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 763 [1] => 39987 [2] => 19385 [3] => 9068 [4] => 73500 [5] => 119334 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1155408 [url] => /a/10001/201908/b54d09367467cd1f022545d2c988adc5.jpeg ) ) [id] => 106161 [tran_published] => 9小時前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 395 [virtual_pv] => 394 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 395 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州 [1] => 婦聯 [2] => 展演 [3] => TV [4] => 海博 ) [4] => Array ( [0] => 攀講 ) ) [source] => 攀講 [author] => Array ( ) ) 1
 • 悅讀家·幸福城,讓悅讀的力量溫暖幸福的城市!

  8月8日19:30,“悅讀·家@萬家”福州地區展演活動溫暖演繹

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1153644 [url] => /a/10001/201908/08cc1a3ed1df41a452478e6e7bd19c88.jpeg ) [description] => 福州首批可實現餘額提現的智能垃圾回收站 [recommend] => 0 [published] => 1564998529 [sort] => 0 [title] => 智能“利器”! 鼓樓這裡,垃圾分類可當場提現! [url] => http://www.juhua846237.cn/panjiang/p/105852.html [tags] => Array ( [0] => 垃圾 [1] => 回收站 [2] => 智能 [3] => 居民 [4] => 分類 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 144 [1] => 39987 [2] => 70221 [3] => 1606 [4] => 1240 [5] => 18679 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1153644 [url] => /a/10001/201908/08cc1a3ed1df41a452478e6e7bd19c88.jpeg ) ) [id] => 105852 [tran_published] => 08-05 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 440 [virtual_pv] => 431 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 440 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 垃圾 [1] => 回收站 [2] => 智能 [3] => 居民 [4] => 分類 ) [4] => Array ( [0] => 攀講 ) ) [source] => 攀講 [author] => Array ( ) ) 1
 • 智能“利器”! 鼓樓這裡,垃圾分類可當場提現!

  福州首批可實現餘額提現的智能垃圾回收站

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1153494 [url] => /a/10001/201908/b809a953af0ef94f877a5f9c9c331355.jpeg ) [description] => “攀講來了”健康公益社區行走進港垱社區 [recommend] => 0 [published] => 1564996876 [sort] => 0 [title] => 垃圾分類、文藝演出、遊戲互動,這裡的夏日夜晚很歡樂! [url] => http://www.juhua846237.cn/panjiang/p/105828.html [tags] => Array ( [0] => 社區 [1] => 敬老 [2] => 居民 [3] => 志願者 [4] => 垃圾 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1059 [1] => 39987 [2] => 6453 [3] => 1240 [4] => 813 [5] => 144 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1153494 [url] => /a/10001/201908/b809a953af0ef94f877a5f9c9c331355.jpeg ) ) [id] => 105828 [tran_published] => 08-05 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 408 [virtual_pv] => 405 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 408 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 社區 [1] => 敬老 [2] => 居民 [3] => 志願者 [4] => 垃圾 ) [4] => Array ( [0] => 攀講 ) ) [source] => 攀講 [author] => Array ( ) ) 1
 • 垃圾分類、文藝演出、遊戲互動,這裡的夏日夜晚很歡樂!

  “攀講來了”健康公益社區行走進港垱社區

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1152096 [url] => /a/10001/201908/9d577a9c72974096289bf1e03165815c.jpeg ) [description] => 全民健身日(8月8日),福州市體育場館免費開放一覽表,看看你家附近有沒有! [recommend] => 0 [published] => 1564909834 [sort] => 0 [title] => 免費入場!全民健身日,100多個體育場館免費開放! [url] => http://www.juhua846237.cn/panjiang/p/105570.html [tags] => Array ( [0] => 場館 [1] => 免費 [2] => 健身 [3] => 當日 [4] => 奧體中心 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 39987 [1] => 52878 [2] => 728 [3] => 797 [4] => 79428 [5] => 28920 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1152096 [url] => /a/10001/201908/9d577a9c72974096289bf1e03165815c.jpeg ) ) [id] => 105570 [tran_published] => 08-04 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 422 [virtual_pv] => 414 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 422 [source] => 攀講 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 攀講 ) [2] => Array ( [0] => 場館 [1] => 免費 [2] => 健身 [3] => 當日 [4] => 奧體中心 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 免費入場!全民健身日,100多個體育場館免費開放!

  全民健身日(8月8日),福州市體育場館免費開放一覽表,看看你家附近有沒有!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1152021 [url] => /a/10001/201908/35e09ca69b649dde9835fb8e14235241.jpeg ) [description] => 鼓樓區第一屆企業運動會暨企業羽林争霸賽開賽! [recommend] => 0 [published] => 1564909620 [sort] => 0 [title] => 羽林争霸賽開拍!鼓樓區的企業有了自己的運動會! [url] => http://www.juhua846237.cn/panjiang/p/105567.html [tags] => Array ( [0] => 鼓樓區 [1] => 比賽 [2] => 福州市 [3] => 視頻工具 [4] => 企業 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 66 [1] => 39987 [2] => 1378 [3] => 1261 [4] => 50526 [5] => 54 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1152021 [url] => /a/10001/201908/35e09ca69b649dde9835fb8e14235241.jpeg ) ) [id] => 105567 [tran_published] => 08-04 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 492 [virtual_pv] => 486 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 492 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 鼓樓區 [1] => 比賽 [2] => 福州市 [3] => 視頻工具 [4] => 企業 ) [4] => Array ( [0] => 攀講 ) ) [source] => 攀講 [author] => Array ( ) ) 1
 • 羽林争霸賽開拍!鼓樓區的企業有了自己的運動會!

  鼓樓區第一屆企業運動會暨企業羽林争霸賽開賽!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1151436 [url] => /a/10001/201908/7b95e582ec390450dadd32ef88a18d8b.jpeg ) [description] => 冠亞季軍、十佳喜娘、優秀喜娘、最質潛質獎、最佳人氣獎揭曉! [recommend] => 0 [published] => 1564831111 [sort] => 0 [title] => 冠亞季軍誕生!第四屆中華喜娘大賽圓滿落幕! [url] => http://www.juhua846237.cn/panjiang/p/105465.html [tags] => Array ( [0] => 喜娘 [1] => 閩侯縣 [2] => 大賽 [3] => 家協會 [4] => 10 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 12571 [1] => 39987 [2] => 1148 [3] => 8413 [4] => 85476 [5] => 50289 ) [appid] => 1 [catids] => ,165,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1151436 [url] => /a/10001/201908/7b95e582ec390450dadd32ef88a18d8b.jpeg ) ) [id] => 105465 [tran_published] => 08-03 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 452 [virtual_pv] => 447 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 452 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 喜娘 [1] => 閩侯縣 [2] => 大賽 [3] => 家協會 [4] => 10 ) [4] => Array ( [0] => 攀講 ) ) [source] => 攀講 [author] => Array ( ) ) 1
 • 冠亞季軍誕生!第四屆中華喜娘大賽圓滿落幕!

  冠亞季軍、十佳喜娘、優秀喜娘、最質潛質獎、最佳人氣獎揭曉!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1147773 [url] => /a/10001/201908/243198fbe7f1450bce6a2c91d7d04a8a.jpeg ) [description] => 8月2日19:00,第四屆中華喜娘大賽總決賽将在閩侯縣影劇院拉開帷幕! [recommend] => 0 [published] => 1564656780 [sort] => 0 [title] => 就在明天!會是誰?登頂第四屆中華喜娘大賽! [url] => http://www.juhua846237.cn/panjiang/p/104982.html [tags] => Array ( [0] => 喜娘 [1] => 閩侯縣 [2] => 投票 [3] => 喝詩 [4] => 比賽 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 12571 [1] => 39987 [2] => 1148 [3] => 1615 [4] => 118452 [5] => 1378 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1147773 [url] => /a/10001/201908/243198fbe7f1450bce6a2c91d7d04a8a.jpeg ) ) [id] => 104982 [tran_published] => 08-01 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 505 [virtual_pv] => 486 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 505 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 喜娘 [1] => 閩侯縣 [2] => 投票 [3] => 喝詩 [4] => 比賽 ) [4] => Array ( [0] => 攀講 ) ) [source] => 攀講 [author] => Array ( ) ) 1
 • 就在明天!會是誰?登頂第四屆中華喜娘大賽!

  8月2日19:00,第四屆中華喜娘大賽總決賽将在閩侯縣影劇院拉開帷幕!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1147713 [url] => /a/10001/201908/96d1b0c97cfc3a379ef8824877ddf980.jpeg ) [description] => 福建将受到台風影響,降溫+暴雨一起殺到! [recommend] => 0 [published] => 1564656511 [sort] => 0 [title] => 緊急!台風“韋帕”登陸!福建接下來…… [url] => http://www.juhua846237.cn/panjiang/p/104976.html [tags] => Array ( [0] => 台風 [1] => 陣雨 [2] => 雷陣雨 [3] => 登陸 [4] => 中雨 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 255 [1] => 39987 [2] => 1526 [3] => 976 [4] => 3510 [5] => 21115 ) [appid] => 1 [catids] => ,165,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1147713 [url] => /a/10001/201908/96d1b0c97cfc3a379ef8824877ddf980.jpeg ) ) [id] => 104976 [tran_published] => 08-01 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 888 [virtual_pv] => 469 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 888 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 台風 [1] => 陣雨 [2] => 雷陣雨 [3] => 登陸 [4] => 中雨 ) [4] => Array ( [0] => 攀講 ) ) [source] => 攀講 [author] => Array ( ) ) 1
 • 緊急!台風“韋帕”登陸!福建接下來……

  福建将受到台風影響,降溫+暴雨一起殺到!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1145034 [url] => /a/10001/201907/e62aa7101c0b922cd0c645e01cb53088.jpeg ) [description] => 8月1日起暫停47個城市大陸居民赴台個人遊試點 [recommend] => 0 [published] => 1564563144 [sort] => 0 [title] => 8月1日起暫停47個城市大陸居民赴台個人遊試點 含福州廈門泉州漳州龍岩 [url] => http://www.juhua846237.cn/panjiang/p/104604.html [tags] => Array ( [0] => 旅遊部 [1] => 47 [2] => 10 [3] => 廈門 [4] => 城市 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 39987 [1] => 52306 [2] => 118212 [3] => 50289 [4] => 2305 [5] => 1266 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1145034 [url] => /a/10001/201907/e62aa7101c0b922cd0c645e01cb53088.jpeg ) ) [id] => 104604 [tran_published] => 07-31 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 485 [virtual_pv] => 455 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [all_pv] => 485 [source] => 攀講 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 攀講 ) [2] => Array ( [0] => 旅遊部 [1] => 47 [2] => 10 [3] => 廈門 [4] => 城市 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 8月1日起暫停47個城市大陸居民赴台個人遊試點 含福州廈門泉州漳州龍岩

  8月1日起暫停47個城市大陸居民赴台個人遊試點

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1145022 [url] => /a/10001/201907/3d17ad9da8d9b0e6d0f1934b68ecca5e.jpeg ) [description] => 今年第7号台風“韋帕”生成了,預計将于今晚或明晨登陸我國瓊粵沿海 [recommend] => 0 [published] => 1564562238 [sort] => 0 [title] => 台風“韋帕”生成!福州有望降雨又降溫! [url] => http://www.juhua846237.cn/panjiang/p/104601.html [tags] => Array ( [0] => 台風 [1] => 氣象 [2] => 登陸 [3] => 東邊 [4] => 來源 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 255 [1] => 39987 [2] => 14359 [3] => 3510 [4] => 118218 [5] => 28874 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1145022 [url] => /a/10001/201907/3d17ad9da8d9b0e6d0f1934b68ecca5e.jpeg ) ) [id] => 104601 [tran_published] => 07-31 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 402 [virtual_pv] => 369 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 402 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 台風 [1] => 氣象 [2] => 登陸 [3] => 東邊 [4] => 來源 ) [4] => Array ( [0] => 攀講 ) ) [source] => 攀講 [author] => Array ( ) ) 1
 • 台風“韋帕”生成!福州有望降雨又降溫!

  今年第7号台風“韋帕”生成了,預計将于今晚或明晨登陸我國瓊粵沿海

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1141980 [url] => /a/10001/201907/2f261311008dc15d79dbd2c8e597fff5.jpeg ) [description] => 8月30日,2019年版第五套人民币将正式發行,包括:50元、20元、10元、1元紙币和1元、5角、1角的硬币。 [recommend] => 0 [published] => 1564388760 [sort] => 0 [title] => 新版人民币細節揭秘:5角硬币由黃變白,更多紙币“亮晶晶” [url] => http://www.juhua846237.cn/panjiang/p/104112.html [tags] => Array ( [0] => 面額 [1] => 紙币 [2] => 數字 [3] => 樣式 [4] => 50 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 39987 [1] => 43612 [2] => 28661 [3] => 985 [4] => 117819 [5] => 51081 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1141980 [url] => /a/10001/201907/2f261311008dc15d79dbd2c8e597fff5.jpeg ) ) [id] => 104112 [tran_published] => 07-29 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 393 [virtual_pv] => 375 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 393 [source] => 攀講 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 攀講 ) [2] => Array ( [0] => 面額 [1] => 紙币 [2] => 數字 [3] => 樣式 [4] => 50 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 新版人民币細節揭秘:5角硬币由黃變白,更多紙币“亮晶晶”

  8月30日,2019年版第五套人民币将正式發行,包括:50元、20元、10元、1元紙币和1元、5角、1角的硬币。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1141866 [url] => /a/10001/201907/2b30c9a9afacd74648e0b2ca191dfd9a.jpeg ) [description] => 南海的台風胚胎或在本周前中期發展為熱帶低壓,甚至可能成為今年第7号台風"韋帕" [recommend] => 0 [published] => 1564388389 [sort] => 0 [title] => 注意!新台風正在醞釀!福州本周有望暫别高溫天! [url] => http://www.juhua846237.cn/panjiang/p/104106.html [tags] => Array ( [0] => 台風 [1] => 福州 [2] => 南海 [3] => 防雨 [4] => 強台風 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 255 [1] => 39987 [2] => 763 [3] => 18304 [4] => 117804 [5] => 3264 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1141866 [url] => /a/10001/201907/2b30c9a9afacd74648e0b2ca191dfd9a.jpeg ) ) [id] => 104106 [tran_published] => 07-29 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 721 [virtual_pv] => 448 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 721 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 台風 [1] => 福州 [2] => 南海 [3] => 防雨 [4] => 強台風 ) [4] => Array ( [0] => 攀講 ) ) [source] => 攀講 [author] => Array ( ) ) 1
 • 注意!新台風正在醞釀!福州本周有望暫别高溫天!

  南海的台風胚胎或在本周前中期發展為熱帶低壓,甚至可能成為今年第7号台風"韋帕"

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1141827 [url] => /a/10001/201907/a4ceaebe252ec7846b12083af6244ad3.jpeg ) [description] => 7月27日上午,“攀講來了”走進象園街道南湖社區展開了健康公益社區行活動。 [recommend] => 0 [published] => 1564387624 [sort] => 0 [title] => 有趣!快樂學知識 歡樂過假期! [url] => http://www.juhua846237.cn/panjiang/p/104094.html [tags] => Array ( [0] => 社區 [1] => 垃圾 [2] => 南湖 [3] => 居民 [4] => 黨建 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1059 [1] => 39987 [2] => 144 [3] => 17373 [4] => 1240 [5] => 854 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1141827 [url] => /a/10001/201907/a4ceaebe252ec7846b12083af6244ad3.jpeg ) ) [id] => 104094 [tran_published] => 07-29 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 385 [virtual_pv] => 373 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 385 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 社區 [1] => 垃圾 [2] => 南湖 [3] => 居民 [4] => 黨建 ) [4] => Array ( [0] => 攀講 ) ) [source] => 攀講 [author] => Array ( ) ) 1
 • 有趣!快樂學知識 歡樂過假期!

  7月27日上午,“攀講來了”走進象園街道南湖社區展開了健康公益社區行活動。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1137714 [url] => /a/10001/201907/b61b7cffcb6e650d2b12e99d10fce4a7.jpeg ) [description] => 8月1日起,福州市将全面推行定點、定人、定時垃圾分類工作 [recommend] => 0 [published] => 1564131451 [sort] => 0 [title] => 垃圾不分類,個人、單位都要罰!福州8月1日起執行! [url] => http://www.juhua846237.cn/panjiang/p/103482.html [tags] => Array ( [0] => 垃圾 [1] => 分類 [2] => 執法 [3] => 福州市 [4] => 城管局 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 144 [1] => 39987 [2] => 18679 [3] => 2530 [4] => 1261 [5] => 79662 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1137714 [url] => /a/10001/201907/b61b7cffcb6e650d2b12e99d10fce4a7.jpeg ) ) [id] => 103482 [tran_published] => 07-26 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 497 [virtual_pv] => 443 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 497 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 垃圾 [1] => 分類 [2] => 執法 [3] => 福州市 [4] => 城管局 ) [4] => Array ( [0] => 攀講 ) ) [source] => 攀講 [author] => Array ( ) ) 1
 • 垃圾不分類,個人、單位都要罰!福州8月1日起執行!

  8月1日起,福州市将全面推行定點、定人、定時垃圾分類工作

http://m.juhua846237.cn|http://wap.juhua846237.cn|http://www.juhua846237.cn||http://juhua846237.cn